50m Freestyle (SC)
Workington & Cockermouth Allerdale Club Workington 15/12/2018 00:57.89 SC
100m Freestyle (SC)
200m Freestyle (SC)
400m Freestyle (SC)
800m Freestyle (SC)
1500m Freestyle (SC)